รับมอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินจาก คุณวิชชุดา ตุลานนท์ ผู้จัดการภาคเหนือ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน และคณะฯ เพื่อสนับสนุนการ กิจการมหาวิทยาลัย 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และฝ่ายสิทธิประโยชน์ งานพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567
.
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/4b3d9b2f-9e60-428f-9d5c-54914e80c01e

Related posts