มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 2 มกราคม 2567 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมพิธีและร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมี พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากวัดป่าดาราภิรมย์ เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ ประธานในพิธี ถวายมาลัยดอกไม้ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมรูป

Related posts