รองนายกเทศบาลสันผีเสื้อเป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
🔹เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 – วันที่ 3 มกราคม 2567


📍ณ ที่ทำการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสันผีเสื้อ บริเวณหน้าวัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ
#แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
☎️ โทร.05324-7389 / ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts