มูลนิธิขาเทียมฯ ต้อนรับผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ

ให้การต้อนรับพลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกว่า 20 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Related posts