กรมสุขภาพจิต เชิญชวนตรวจสุขภาพใจ แนะ 5 วิธี เดินทางปลอดภัยจิตใจแข็งแรง ปีใหม่ 2567

วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) กรมสุขภาพจิต อยากเห็นคนไทยมีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อเข้าสู่ปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญให้กับตนเอง โดยการสำรวจหัวใจผ่าน MENTAL HEALTH CHECK IN หรือ www.วัดใจ.com พร้อมแนะ 5 วิธีเตรียมความพร้อมในการพักผ่อนช่วงปีใหม่ด้วยร่างกายปลอดภัยและจิตใจแข็งแรง

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถเกิดกับบุคคลได้ทุกเพศทุกวัยโดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งจากเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการด้านจิตเวช ในปี พ.ศ. 2558 ว่ามีจำนวนกว่า 1.3 ล้านคน เรื่อยมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2565 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านคน ในช่วงปีใหม่นี้ถือเป็นโอกาสอันดีเพราะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยกันมาตลอดทั้งปี เพราะเป็นเวลาที่มีความสุข และได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวหรือคนที่เรารักผ่านช่วงเวลาพิเศษไปด้วยกัน กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันให้ของขวัญกับตนเองด้วยการ “ตรวจสอบสุขภาพใจ ต้อนรับปีใหม่ 2567” ผ่านทาง MENTAL HEALTH CHECK IN [MHCI] หรือ www.วัดใจ.com เพื่อค้นหาว่าท่านมีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตายและภาวะหมดไฟ หรือไม่ ถือเป็นการหันมาใส่ใจอุณภูมิใจของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ชีวิตในปีใหม่ ใช้เวลาเพื่อทบทวนและเรียนรู้ที่จะตั้งรับหรือปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเข้มแข็ง ปีใหม่นี้มาดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงด้วยการไม่เครียด หรือไม่ทำงานจนร่างกายรับไม่ไหว แล้วหมั่นตรวจเช็กสุขภาพใจและกายอยู่เป็นประจำ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆ เพื่อให้คุณพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะสุขภาพกายจะสดใสหากมีสุขภาพใจที่แข็งแรง

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นอกจากการตรวจสอบสุขภาพใจแล้ว กรมสุขภาพจิตก็ขอให้การพักผ่อนหรือการเดินทางในช่วงเทศกาลของประชาชนทุกท่านเป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยขอแนะนำ 5 ข้อแนะนำดังนี้ 1) เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางช่วงปีใหม่ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะหากพักผ่อนน้อยอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของการหลับในที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตกับผู้ขับขี่ และผู้ใช้ถนนคนอื่น 2) เตรียมวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพราะในแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 3) หากมีโรคประจำตัว หรือต้องรับประทานยา ไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคทางกาย หรือโรคทางจิตเวช ควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเดินทางควรเตรียมยาให้เพียงพอ และเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถให้ข้อมูลกับโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 4) เมื่อต้องขับรถหรือนั่งรถเป็นเวลานาน ควรหยุดพักเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย 5) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ใช้สารเสพติดทั้งก่อนและระหว่างเดินทาง เพราะจะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อันตรายถึงชีวิตตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่ที่มีสิ่งที่เย้ายวน ความเปราะบางทางอารมณ์หรือกระตุ้นมากมาย เช่น การใช้สุราหรือยาเสพติด การสำรวจสุขภาพใจจะทำให้รู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ตัวเอง จะช่วยระงับปัญหาสุขภาพจิตที่ตนเองมีอยู่และไม่เกิดปัญหาต่อผู้อื่น เช่น การทำร้ายร่างกายตนเองหรือคนใกล้ชิดอีกด้วย

กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมตรวจสุขภาพใจ ผ่าน MENTAL HEALTH CHECK IN หรือ www.วัดใจ.com อยู่เสมอ และขอทุกคนช่วยกันสังเกตคนใกล้ชิด หากพบผู้ป่วยที่เข้าข่าย สนับสนุนให้เชิญชวนเข้าสู่กระบวนการรักษา หรือหากพบสัญญาณเตือนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านได้เพื่อแนะนำการรักษาต่อไป ซึ่งหากมีปัญหาสามารถขอรับคำปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนที่ที่ทุกคนรักสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข ซึ่งการเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ในช่วงปีใหม่ ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะนำความทุกข์แล้ว ยังเป็นการสร้างความทรงจำที่ไม่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่และตลอดทั้งปีอีกด้วย

********************กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 28 ธันวาคม 2566

Related posts