ปิดม่านสวยหรู..งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปีฯ ประสบความสำเร็จ คนร่วมงานกว่าครึ่งล้าน เม็ดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาท

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ เมื่อวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้คึกคัก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 400 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า “จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ปรากฏว่า การจัดงานครั้งนี้มีคลื่นมหาชนจากทั่วสารทิศเที่ยวชมงาน 501,616 คน เฉลี่ยวันละ 55,735 คน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เครือข่ายชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนภายในงาน ก่อให้เกิดเงินสะพัดกว่า 400 ล้านบาทเฉลี่ยวันละ 44 ล้านบาท อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวงานในครั้งนี้อย่างคึกคัก”

นายยิ่งใหญ่ อยู่สายบัว ร้านกล้วยไม้ จาก จ.สุโขทัย บอกว่า “ทุกครั้งที่แม่โจ้จัดงานใหญ่ผมมาขายทุกครั้ง บรรยากาศในการจัดงานดี คนซื้อเดินสบาย อีกทั้งยังมีน้องๆ นักศึกษาคอยบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้ากลับไปที่รถอีกด้วย สำหรับร้านผมจองบูท 2 ล๊อคยอดขายเป็นที่น่าพอใจ”

ในส่วนผู้ที่มาเที่ยวชมงานต่างก็ประทับใจกับการจัดงาน บางท่านมาเที่ยวงานเกินกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากมาครั้งเดียวเที่ยวไม่ทั่วงาน
นายธนกฤต ชาญไววิทย์ ชาวจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า
“งานเกษตรแม่โจ้ปีนี้จัดได้ ครอบคลุมดี มีทั้งส่วนนิทรรศการ มีพื้นที่ให้ชุมชมมีส่วนร่วม ร้านค้าต่าง ๆ มีเยอะมาก ผมมาเที่ยว 4 วัน ส่วนตัวแล้วชอบโซนต้นไม้เดินสบาย มีหลายร้านให้เลือกซื้อ น้อง ๆ นักศึกษาก็น่ารักเป็นกันเอง ช่วยแนะนำช่วยบอกทาง และมีบริการช่วยขนต้นไม้ไปส่งด้วย”

ด้าน ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ทางสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดงาน 90 ปี แม่โจ้แม่โจ้คืนถิ่น
มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ “แม่โจ้ 90 ปี 90 คนเด่น” จัดขบวนเกียรติยศในโอกาสครบรอบ 90 ปีแม่โจ้ และกิจกรรมพบปะสังสรรค์สุดประทับใจ “90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น” ทั้งนี้ มีลูกแม่โจ้จากทั่วประเทศที่ จำนวนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมในงานแห่งความสุขในครั้งนี้”

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ “ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ขอขอบคุณคณะทำงาน นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญให้การสนับสนุนการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก พวกเราได้ร่วมนำเสนอจุดแข็งด้านการเกษตร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เผยแพร่เกียรติประวัติการทำงานด้านการเกษตรในการผลิตบัณฑิตและรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 90 ปี ตลอดจนวางทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 15 ปี แห่งอนาคต ได้พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
กลุ่ม 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี”

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ครั้งนี้ จึงเป็นการปลุกกระแสการเกษตรไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ สืบทอดภูมิปัญญาแห่งการเกษตรอย่างยั่งยืน


Related posts