พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน 411 กองบิน 41

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน 411 กองบิน 41 โดยมี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และข้าราชการฝูงบิน 411 กองบิน 41 ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเก็บฝูงบิน 411 กองบิน 41


โดยภายในพิธีได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีฯ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต และบุพการีผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วยงานด้วย

Related posts