###โรงเรียน เก้าเลี้ยววิทยา จัดแข่งขันกีฬาคณะสี “อุณาโลมเกมส์” ต่อต้านยาเสพติดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ###

เมื่อเวลา 9:00 น วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีภายใน อุณาโลมเกม ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนาย ประธานหาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด


สำหรับ การแบ่งคณะสี แบ่งออกเป็น 4 คณะสีคือ คณะสีแสดคณะสีเหลือง คณะสีเขียวและคณะสีฟ้า รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 650 คน โดย พิธีการเริ่มต้นจากการเดิน สวนสนามของกองดุริยางค์ ขบวนเชียร์ลีดเดอร์ กระบวนธง ตลอดจนนักกีฬาและแฟนซี ของคณะสีต่างๆเข้าสู่สนาม จากนั้น นายธงชัย. แผ่วัฒนากุล นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว กล่าวต้อนรับ ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จากนั้น ตัวแทนนักเรียน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันต่อประธานในพิธี หลังจากนั้นประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน ต่อจากนั้น นายธนาคาร. วจีสัจจะ “ครูตั๋ง” นักกีฬาอาวุโส กล่าวนำปฎิญาณตน พร้อม ประธาน และนายำเภอ และผู้มีเกียรติทุกคนร่วม กันตีกลองชัย เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังมีการแสดง ของนักเรียนคือ เอ็งกอพะบู๊ และการแสดงของชมรมรำวงย้อนยุคเก้าเลี้ยว อีกทั้งการแสดงวงดนตรีของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สำหรับผู้มีเกียรติผู้ร่วมงาน ในวันนี้ประกอบด้วย พระครูนิวิฐสังฆกิจ จเร หาสจิตโต เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว นายอนุศักดิ์ วิริยะอมร ในอำเภอเก้าเลี้ยว นายธงชัย แผ่วัฒนากุล. นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสง. นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ดร.ชรินรัตน์. แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา นายเมธี จิตรทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการ นายก อบจ.นครสวรรค์ ตลอดจน คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.นครสวรรค์ คณะผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัยและ อำเภอเมืองนครสวรรค์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน ที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนโรงเรียน ได้แก่ อาจารย์สุนทรี ตระการสุข และ คุณพิศเพลิม. เรืองชัยศิวเวท มอบเงิน 21,000 บาทสนับสนุนการซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียน นางสาวกนกนุช หมีทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และ นางสาวธนพร. หมีทอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุน ขนมขบเคี้ยว เพื่อเป็นรางวัลให้กับนักกีฬา


ท้ายที่สุด นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ขอขอบพระคุณ ผอ.สพม ประธานในพิธีเปิด นายอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ผู้ให้การสนับสนุน คณะครูอาจารย์ ที่ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาคณะสี ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดการแข่งขันอย่างนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมา ณโอกาสนี้

Related posts