###ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้ง ปชส.จังหวัด นัดพบปะสื่อมวลชน พูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมเสนอแนะการทำงาน จับสลากแจกของขวัญ###

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบสื่อมวลชน โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายสุวัฒน์ จันทร์สุข ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานและรับประทานอาหารกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์

ภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการทำงานของหน่วยงานราชการและรับฟังปัญหา และข้อเสนอของการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าฯได้กล่าวถึง งานของจังหวัดนครสวรรค์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบ ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3 เดือนและขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของจังหวัดนครสวรรค์

ในส่วนของ นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ด้วย ได้กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ ทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มีทั้งการดูแลช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การรับริจาคโลหิต ต้องขอขอบคุณ ท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีโครงการช่วยเหลือดูแลประชาชนร่วมกันอีกทางหนึ่ง

สุดท้ายเป็นการจับสลากเพื่อแจกของขวัญเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ให้กับบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยเป็นของขวัญจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และปลัดจังหวัดนครสวรรค์

Related posts