ผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพรศ.ปราณีต สวัสดิรักษา ข้าราชการบำนาญอดีตผู้บริหารก่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มช

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะ เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพรศ.ปราณีต สวัสดิรักษา ข้าราชการบำนาญอดีตผู้บริหารก่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อดีตรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.และอดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

โดยมีคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ (ศาลา 1) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/GUNhh

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts