งานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 . .

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/b79d7341-11c1-4013-8b9f-6f124dc16a3c

Related posts