###สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์จัดประชุมประจำเดือนและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่###

วันที่21 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์จัดประชุมประเดือนธันวาคม 2566 และจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ภูทอง Golden Hill ในงานนี้ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรฯจัดให้มีจับสลากของขวัญให้แก่สมาชิกทุกท่าน นายกสโมสรฯแจกของขวัญเป็นผลงานจากศูนย์การเรียนรู้ภูทองสวยงาม พร้อมกิจกรรมเล่นเกม พร้อมรางวัลrulet มีกิจกรรมvote ขวัญใจสโมสรไลออนส์สี่แควและ Spouse ดีเด่น ผลPopular vote

ฝ่ายหญิง ได้แก่ ไลออนณปภัช อัตตนนท์ อดีตนายกสโมสรฯสองสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคน ส่วนฝ่ายชาย ได้แก่ คุณกรธัช อัตตนนท์ Spouse ของ ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ผู้ที่ส่งเสริมให้การสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนส์สี่แควด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ spouse ของ ไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ กล่าวอวยพรวันเกิด วันครบรอบวันสมรสของสมาชิก วันเกิดคู่สมรสสมาชิก และได้รับเกียรติจาก spouse ท่านอื่นๆ เข้าร่วมงานและร่วมเล่นกิจกรรม เช่น นายแพทย์อดิศร วรรธนะภูติ spouse ของ ไลออนแพทย์หญิงสุรางรัตน์ วรรธนะภูติ คุณวิรัตน์ สุ่นมหาคุณ spouse ของ ไลออนสมคิด สุ่นมหาคุณ คุณไพรัช มะระยงค์ spouse ของ ไลออนจิรวรรณ มะระยงค์ คุณสุรพงษ์ ณรงค์ตะณุพล spouse ของไลออนลัดดา ณรงค์ตะณุพล คุณรังสรรค์ พุทธัง spouse ของ ไลออนลัดดา พุทธัง
นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ขอขอบพระคุณสมาชิกสโมสรทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีและด้วยดีเสมอมา
#weserve
#Togetherwecan
#ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
#Lionclupofsiquarenakhonsawan

Related posts