งาน Suandok Medication Safety ครั้งที่ 9 เรื่อง “Suandok’s sentinel event การแพ้ยาซ้ำ”

ผศ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิดงาน Suandok Medication Safety ครั้งที่ 9 เรื่อง “Suandok’s sentinel event การแพ้ยาซ้ำ”

โดยมีภญ.จีรติการณ์ พิทาคำ หัวหน้างานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของการจัดงาน ให้แก่บุคลากร​ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ ในวันที่ 20 ธันวาคม​ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ​แพทยศาสตร์ ​มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/R9yZi

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts