อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กับเทศกาลชมสวน 2566 ภายใต้แนวคิด แอ่วสุขใจ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานส้มสุก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายวิรัตน์ ได้แถลงถึงประเดนสำคัญในการดำเนินงานของ สวพส. ในปี พ.ศ 2567 และการเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของ สวพส. เพื่อก้าวสู่ปีที่ 20 ในปี พศ 2568 และสุดยอด MODEL ในการพัฒนาพื้นที่สูง พื้นที่ท้าทายแม่แจ่ม SANDBOX

จากนั้น ดร.อาณดา ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้แถลงในเรื่องของการจัดเทศกาลชมสวน 2566 สีสันแห่งไม้ดอกเมืองหนาว งดงาม๖๖ตตตตตจตตตตตตตตวัฒนธรรมเมืองเหนือ เที่ยวรักสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเทศกาลชมสวน 2566 ภายใต้แนวคิด แอ่วสุขใจ l wanna be(e) เป็นเทศกาลประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่าง ให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยเทศกาลดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการส่ง เสริมการท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts