สวนสัตว์เชียงใหม่ ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพสัตว์ เพิ่มความอบอุ่นสัตว์ช่วงอุณหภูมิลดลง

สวนสัตว์เชียงใหม่ ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพสัตว์ทุกๆ ตัว จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง โดยได้เพิ่มการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีธรรมชาติอย่างการปูฟาง และการใช้หลอดไฟอบอุ่น และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน


วันนี้ (19 ธันวาคม 2566) เวลา 18.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี อากาศทางภาคเหนือเริ่มมีอุณหภูมิลดลง ประกอบกับพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นพื้นที่เชิงดอยมีความสูงกว่าระดับพื้นที่ราบทำให้อากาศหนาวเย็นมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงเช้า และกลางคืนที่มีอากาศเย็น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวด ด้วยการติดตั้งหลอดไฟ สุมกองฟาง
และจัดเตรียมกระสอบป่านให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะยามค่ำคืน พร้อมบำรุงร่างกายด้วยวิตามินอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทาน


เพื่อป้องกันผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของสัตว์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและให้ใส่ใจ พร้อมกับเพิ่มความอบอุ่นให้กับสัตว์ประเภทที่มีประสาทสัมผัสไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น


สำหรับมาตรการให้ความอบอุ่นสัตว์ ประกอบด้วย
1. การให้ความอบอุ่นทางธรรมชาติ ด้วยการปูฟางแห้งให้กับสัตว์ เช่น สัตว์ตระกูลกวางที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นในเวลากลางคืน ที่พื้นดินจะมีความชื้นทำให้เกิดความเย็น โดยสัตว์จะได้อาศัยนอนบนกองฟาง
2. การให้ความอบอุ่น ด้วยหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่จะเป็นแหล่งให้ความร้อนสร้างความอบอุ่นจากหลอดไฟฟ้าและติดตั้งบริเวณที่มีความปลอดภัย เช่น หลอดไฟอบอุ่น เป็นต้น
3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการให้วิตามินเสริม ให้สัตว์ทุกตัวมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพียงพอต่อสู้กับสภาพอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูหนาว
4. การจัดเตรียมที่กำบังลมให้กับสัตว์ ให้มีจุดหลบลมหนาว (Shelter) เช่น ซุ้มหรือบ้านหลังเล็ก (ในคอกเต่าซูลคาต้า)
5. การรักษาอุณภูมิสำหรับสัตว์น้ำ ภายในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม มีการรันระบบ Boiler (หม้อต้มไอน้ำ) ใช้แก๊ส LPG ขนาดถังละ 48 กก. อุโมงค์น้ำจืดวันละ 8 ถัง อุโมงค์น้ำทะเล 8 ถัง เพื่อรักษาอุณภูมิน้ำในอุโมงค์ทั้งสองฝั่งให้อยู่ระหว่าง 25 – 27 องศา ทั้งนี้ความถี่ในการรันระบบ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
สำหรับสัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงอากาศหนาวเย็นและโซนที่มีการดูแลเป็นพิเศษ คือโซนมินิซู
ที่มีนกแก้วมาคอร์ นกซันคอนัวร์ ที่จะให้ความอบอุ่นโดยใช้หลอดไฟสีแดง, ส่วนสัตว์จำพวกเต่าจะมีการเพิ่มแสงไฟและฟางให้ความอบอุ่นภายในบ้านของเต่าอัลดาบรา รวมถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิดภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จะให้การดูแลในช่วงหน้าหนาวนี้เป็นอย่างดี


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร 053-221179 หรือ www.chiangmai.zoothailand.org ทุกวันเวลาราชการ

Related posts