คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณไพรัช และคุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณไพรัช และคุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนธัญวิทย์ กรุงเทพมหานคร

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/xs4ZY

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts