รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

Related posts