พิธีเปิดการฝึกบินควบคุมไฟป่า กองทัพอากาศ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกบินควบคุมไฟป่า กองทัพอากาศ ประจำปี 2567 โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41


การจัดการฝึกบินควบคุมไฟป่ากองทัพอากาศ ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมของกองทัพอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 67 ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการเผยแพร่การปฏิบัติภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของ กองทัพอากาศผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาฯ รวมถึงเพื่อเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยบิน และหน่วยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีห้วงการฝึกฯ ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 โดยวางแผนการฝึกจำนวน 47 เที่ยวบิน โดรนขนาดเล็กจำนวน 2 เที่ยวบิน โดยวางกำลังที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่า


โดยการฝึกบินในพื้นที่ดังกล่าว จะสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการในภูมิประเทศจริง ทั้งนี้มีอากาศยานต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้แก่ EC-725 จำนวน 2 เครื่อง, UAV Aerostar BP จำนวน 1 ระบบ, DA-42MNG จำนวน 1 เครื่อง, C-130H จำนวน 1 เครื่อง, AU-23 จำนวน 1 เครื่อง, BT-67 จำนวน 1 เครื่อง, KA-32 จำนวน 1 เครื่อง, AS350B2 จำนวน 2 เครื่อง, Kodiak 100 จำนวน 1 เครื่อง, AS350B2 จำนวน 1 เครื่อง และ Drone DJI Matric 300 RTK จำนวน 1 เครื่อง

Related posts