###สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรจัดแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับ#

เมื่อเวลา 08.30 น. วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จ.นครสวรรค์ มีการสอบแข่งขันระดับภาคของนักเรียน 2 จังหวัด คือ นครสวรรค์ และพิจิตรเพื่อคัดนักเรียนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยมี ไลออน ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล เป็นประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 จ.นครสวรรค์ และ ไลออนทรงธรรม ชัยศรีนวกาญจน์ เป็นประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จ.พิจิตร
สำหรับนักเรียนที่มาแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ประกอบด้วย นักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประถมศึกษา จำนวน 10 ทีมๆละ 3 คน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทีมๆละ 3 คน การแข่งขันบทกวี (เดี่ยว) ม.ต้น จำนวน 21 คน ม.ปลาย 13 คน การวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ประถมศึกษา จำนวน 59 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน


ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา ที่ 1.โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 67 คะแนน ที่ 2.โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อ.เชียงของ จ.เชียงราย 60.67 คะแนน ที่ 3.โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 59.33 คะแนน
สำหรับระดับมัธยมศึกษา ที่ 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่ 68 คะแนน ที่ 2.โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 63.67 คะแนน ที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย 62.33 คะแนน


ประธานจัดการแข่งขันจ.นครสวรรค์และจ.พิจิตร ขอขอบคุณนายกสโมสรไลออนส์ทั้งสองจังหวัด คณะกรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่อำนวยความสะดวกการใช้สถานที่เป็นอย่างดี ตลอดจนนักเรียนและคณะครูที่มาแข่งขันทุกคน หากมีสิ่งใดบกพร่องประการขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Related posts