กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ “36 ปี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

กล่าวถึงความร่วมมือและการตรวจรักษาด้านการแพทย์ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ในกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการ “36 ปี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา” จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

โดยมีคุณจันทร์ทิพย์ ตระกูลคูศรี ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยการออกหน่วยของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นําทีมโดย ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมให้บริการตรวจรักษาพยาบาล เช่น การตรวจกระดูกและข้อ การตรวจหู คอ จมูก การตรวจวัดความดันโลหิต กายภาพบำบัด การนวดและฝังเข็ม ตัดผม รวมถึงการตรวจสุขภาพฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/s3Qkm

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts