###ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประสบความสำเร็จ###

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายประมวล-นางแสงจันทร์ สมัครธัญญกรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าอม่ลาดยาว ประจำปี 2566 เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือกันจัดงานระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอและตลาดลาดยาว โดยมี พิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ซึ่งมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


สำหรับในงานปีนี้ มีกิจกรรม หลายอย่าง อาทิเช่น มีขบวนแห่ เจ้าพ่อเจ้าแม่ ขบวนสิงโต รำวงย้อนยุค การประกวดกระทง และ หนูน้อยนพมาศ การขายสินค้าราคาถูก การแสดงมรสพของวงดนตรี และ คณะหมอรำ อาทิเช่น วงหมอรำ นกน้อย อุไรพร วงหมอรำ ระเบียบ บันเทิงศิลป์ นักร้อง ชื่อดังไรอัล กาจบัณฑิต และศิลปินอื่นๆอีกมากมา.
สำหรับคณะกรรมการในการจัดงาน

ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งประกอบด้วย 1.คุณประมวญ – คุณแสงจันทร์ สมัครธัญญกรณ์ปั้มน้ำมัน ส.ธัญญบริการ ประธานคณะกรรมการ
2. คุณกัมพล สีมายจร ร้านกิจนิยม 1999 รองประธาน
3. คุณชัยพร – คุณสุวารี สุจิพิธรรมรองประธาน~-ฝ่ายการเงิน
ศูนย์ยาหลุย์ 4.คุณกฤษฎา บุญวัฒน์ร้านบุญเชิญ คอนกรีต
รองประธาน 5.คุณณฐพร หวานอารณ์สหกรณ์การเกษตรลาดยาว
ผู้ช่วยเหรัญญิก 6.คุณสันติ – คุณอารีย์ ตู้ธนสาร ร้านพิศาลอาหารสัตว์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. คุณวรรณดี ชาวเวียง
ร้านมุมหวาน เลขานุการ
8. คุณปาณิศา โกฎถาด
บริษัท อุทัยธานีชูชูกิ จำกัด
ผู้ช่วยเลขานุการ 9. คุณวีโรงน์ – คุณสายน้ำฝน ร่มรื่น หจก.สายน้ำฝนการเกษตร สื่อประชาสัมพันธ์
10. คุณเกวลี นาคมาต. ร้านจุ๊บแจงเฟอร์นิเจอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ 11. คุณกานต์ – คุณธานี ตรีรัตน์ ร้านอาหารน้องกานต์ สื่อประชาสัมพันธ์
12. คุณกิตติพงษ์ ไอศุริยกรเทพ
ร้านเล่ากี่เส็งการไฟฟ้า ปฏิคม
13. คุณวรยุทธ กวิตานนท์
ตลาดนัดศุภวัฒน์ ผู้ช่วยปฏิคม
14. คุณพิเชษฐ – คุณจันทนา คงคาสวัสดิ์ร้านเชลล์เชลล์หมูกระทะ ผู้ช่วยปฏิคม 15.คุณสุวิทย์ – คุณทิพมาส ฉัตรภัทร ร้านฉัตรพานิช คณะกรรมการ 16. คุณพรทิพย์ จินดา ร้าน ป.อะไหล่ยนต์
คณะกรรมการ 17.โรงเรียนเทศบาลลาดยาว คณะกรรมการ
ถึงแล้วว่าการจัดงาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ลาดยาวในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย โดยมี ประชาชน มาร่วมงาน แต่ละคืน นับจำนวน หลายพันคน ทั้ง อำเภอ แม่วงก์อำเภอแม่เปิน อำเภอลาดยาว และ อื่นๆ ทางคณะกรรมการ ผู้จัดงานขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน จนงานประสบความสำเร็จมาณโอกาสนี้

Related posts