###นายกอบจ. นำคณะผู้บริหาร สจ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ล้วน เสียงเรืองแสง ###

เมื่อเวลา 19:30 น วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ศาลา 5 วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ล้วน เสียงเรืองแสง อายุ 84 ปี มารดาของนายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์และเลขานุการสภาอบจ.นครสวรรค์

โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ นายวุฒิชัย ปอตระกูล เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร นางสาวณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ และ คณะข้าราชการสังกัดอบจ.นครสวรรค์

กำหนดการพิธีศพ มีดังนี้คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ทุกวัน และในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นพิธีพระราชทานดินฝังศพ เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา 9.30 น. ลูกหลานไหว้ตามประเพณีจีน พิธีเคารพศพ(กงจี่) เวลา 11.30 น. เคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสานเขาสมุก (โผวเล้ง)

Related posts