การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ODA ระหว่างเมืองประจำปี 2023 (ASIA Culture Exchange ODA) “เอเชียมุนฮาทัมฮอมแด” .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชมนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ODA ระหว่างเมืองประจำปี 2023 (ASIA Culture Exchange ODA) “เอเชียมุนฮาทัมฮอมแด” ASIA CULTURE EXPEDITION จัดแสดงระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2566

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ร่วมนิทรรศการฯ ณ MUSEHome@อาคารคอนเทนเนอร์ 4 หลัง บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/277b39aa-bb3c-4c70-8793-07fd251e676e

Related posts