อีกหนึ่งภาระกิจของตร.สภ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 15 ธ.ค.2566 เวลา 10.00 น.
โดยการอำนวยการของ
พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.ฯ
พ.ต.ท.คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่
พ.ต.ต.วิษณุ นวนมุสิด สวป.ฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล สวป.(ชส.)ฯ หัวหน้าสายตรวจ ชุด ชมส. ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาฯ คณะครู 3 ฝ่าย


ร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”
รับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร่วมกัน
ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา พัฒนาราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Related posts