ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 📢 เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์

📢 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 📢
เรื่อง การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ด้วยระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์

📌กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และลดความแออัดบริเวณจุดเก็บเงินค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ จึงเปิดให้ใช้ระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

Related posts