รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เข้าร่วมโครงการปักหมุดหยุดสูบด้วยลิปสติกหญ้าดอกขาว ลดบุหรี่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้เข้าร่วมโครงการปักหมุดหยุดสูบด้วยลิปสติกหญ้าดอกขาว ลดบุหรี่ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

โดยได้รับมอบสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเรื่องลิปสติกหญ้าดอกขาวลดบุหรี่ นำมาทดลองใช้กับผู้ที่สูบบุหรี่ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นผลงานที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และคุ้มค่าในระดับสูง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นำมาปรับใช้ในการบริหารงานทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Related posts