โรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมครบรอบ 85 ปี

14 ธ.ค.2566 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีสืบชะตา จัดตั้งโรงทานสำหรับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาบุคลากร จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และนักวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

Related posts