สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตามโครงการของชมรมฯ “ทำดีร่วมกัน : สร้างสรรค์สังคมเด็กที่ด้อยโอกาส” ประจำปี 2566-67 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดนทีมงานของชมรมและเครือข่ายจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนนี้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2566

Related posts