###อบจ. นครสวรรค์จัดเสวนาวิชาการระบบสุขภาพที่เป็นธรรม เชิญ รมช. ชาดา เป็นประธาน พร้อมลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์###

เมื่อเวลา 10.30 นวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ที่ห้องประชุม ศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมวางแผน การเตรียมการและรายละเอียด พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ของศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

โดยในการประชุมได้มีการพูดถึงกำหนดการ พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด โดยเชิญในชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

กำหนดการมีดังนี้คือ เวลา 8:00 น ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน เวลา 9:00 น ชมวีดีทัศน์ต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ เวลา 9.15 นเสวนาวิชาการเรื่อง “นครสวรรค์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างระบบสุขภาพที่เป็นธรรม” เวลา 10:15 น เป็นพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ของศูนย์ให้ยืมและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการนครจังหวัดนครสวรรค์ืกล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ต่อด้วยการกล่าวมอบนโยบายเรื่อง “รัฐบาลกับการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ คื อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 36 เขต ในพื้นที่ 15 อำเภอ

ต่อจากนั้น ประธานในพิธีเดินชมอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และนายชาดาไทย เศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

Related posts