โครงการปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีปิดทองพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพระพุทธรูปประจำคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมปิดทองฯ เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.

#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/cbafd135-e09a-4e5d-af56-a8b3589cef78

Related posts