ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สลัดยะนันท์ .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สลัดยะนันท์ อดีตอาจารย์อาวุโส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://cmu.ac.th/th/article/79b23c9b-8f0c-4061-913f-3c6d14ab0b7e

Related posts