นายอำเภอดอยสะเก็ด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้ารับต่ำแหน่ง

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย ศาลพระภูมิประจำที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ศาลพระภูมิประจำกองร้อย อส. ศาลพระภูมิประจำบ้านพักนายอำเภอ และสักการะพระพุทธรูปประจำห้องปฏิบัติราชการ

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอดอยสะเก็ด ผู้กำกับการตำรวจภูธร อำเภอดอยสะเก็ด สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมให้การต้อนรับนายอำเภอคนใหม่

พร้อมกันนี้ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีในโอกาสที่ได้เข้ามารับต่ำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด และขออขบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาสที่อบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมบอกว่าจะขอเป็นนายอำเภอของพี่น้องชาวอำเภอดอยสะเก็ด และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันทุกหน่วยงาน

Related posts