สมาคมกำนันฯ จัดวิ่งมินิมาราธอน รณรงค์ป้องกันไฟป่า

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน รณรงค์ ป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 Run for Anti Smog 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอุ่นเรือน คำภิโล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความตั้งใจในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศทุกพื้นที่​25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเร่งด่วนในแก้ไขปัญ​หาจากหมอกควันของระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามนโยนบายของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการจัดตั้งกองทุนรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้ร่วมแสดงถึงเจตนารมณ์ในการณรงค์ครั้งนี้

อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งส่วน​ราชการและรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 25 อำเภอ จำนวนกว่า 3,000 คน และคณะครูนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหาร ธุรกิจเชียงใหม่ กว่า 400 คน และ​ประชาชนทั่วไปอีกกว่า 200 คน พร้อมกันนี้นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย และขอบคุณท่านผู้ว่าฯที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน

Related posts