#โรงพยาบาลลานนา3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2566 เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม และเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 .

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2565 โดยมีคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในแก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3


สำหรับเหตุการณ์จำลองในการซ้อมแผนครั้งนี้ ได้รับแจ้ง ER รพ.ลานนา ได้รับแจ้งเหตุ ว.40 จากศูนย์เอราวัณ มีอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนชน
รถจักรยานยนต์ที่บริเวณสามแยกสะพานคลองแม่ขำ หลังวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
(สมมุติสถานที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถพนักงาน โรงพยาบาลลานนา) มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย จึงให้ทีม Ambulance ออกไปถึงจุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ ปิดกั้นการจราจร ทำการ Triage ผู้บาดเจ็บ พบผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นสีแดง 2 ราย, สีเหลือง 2 ราย, สีเขียว 2 ราย ก่อนจะนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลลานนา3 เพื่อช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที
.
เมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บมาส่งยังห้องฉุกเฉินโดยรถ Ambulance ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน และหลังจากจบการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผล เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “ อุบัติภัยหมู่ ” มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อม และฝึกซ้อมไว้ หากเกิดสถานการณ์จริง จะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลลานนา3 จ.เชียงใหม่
.
////พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts