###สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์มอบเงินสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้###

เมื่อวันที่7 ธันวาคม2566 เวลา 8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดยไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสร ฯ พร้อมด้วยมวลสมาชิกเช่น ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ไลออนพญ. สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ ไลออนศุภานัน มากกมลธรรม ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ ไลออนพญ.ปราณี เลิศวิริยะกุล ไลออนนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา มอบเงินเพื่อนำไปสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่ิองในวันที่ 5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสร้างบ้าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นัดวันมอบให้กับผู้ที่ได้รับต่อไป
#wesevre
#Togertherwecan
#ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ

Related posts