มูลนิธิขาเทียมฯ ปิดการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรความรู้เรื่องขาเทียม กายอุปกรณ์เสริม การสั่งการรักษา และการประเมิน สำหรับแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566

ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทาน งบประมาณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2567 โดยมีแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลที่มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศร่วมโครงการจำนวน 9 คน และยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนิทรรศการ 30 ปี ในโอกาสนี้อีกด้วย

Related posts