ทหารพรานผาเมือง มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ *****

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 1300 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3206 กองบังคับการควบคุม กรมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่ และนำผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และอาการเจ็บป่วยในขั้นต้น ให้กับประชาชนในห้วงเข้าสู่ฤดูหนาว ณ บ้านปางนอก หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Related posts