ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกท่าน เตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ จังหวัดแพร่”

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกท่าน เตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ จังหวัดแพร่” ด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ
– ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพแบบไร้รอยต่อ กับหน่วยบริการทุกสังกัด ทุกที่ ทั้งจังหวัดแพร่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับบริการสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสุขภาพดิจิทัลด้านต่างๆแบบครบวงจร


– ลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอป “หมอพร้อม” โดยประชาชนทุกคนสามารถนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือมาเพื่อยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลและรพ.สต. ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

Related posts