นบ.ยส.35 เปิดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นทำลาย 3 เครือข่ายค้ายาเสพติด ยึดทรัพย์สินกว่า 17 ล้านบาท

หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 เปิดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นทำลาย 3 เครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดน ตรวจยึด อายัดทรัพย์สิน รวมกว่า 17 ล้านบาท

วันนี้ (3 ธันวาคม 2566) หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 ประกอบด้วยสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานภาคี ได้บูรณาการร่วมกัน เปิดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นทำลายเครือข่ายการค้าการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดนเป้าหมาย เพื่อดำเนินการจับกุมและขยายผล จำนวน 3 เครือข่าย ในพื้นที่ อ.เวียงแหง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สืบเนื่องจากการขยายผลจับกุมคดีรายสำคัญ จำนวน 3 คดี ประกอบด้วย คดีจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ไอซ์  177 กก. เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ณ ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก จ.ลำปาง คดีจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ยาบ้า 6,000,000 เม็ด และไอซ์ 30 กก. เมื่อวันที่ 30 ก.ย.66 ที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และคดีจับกุม ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 11,997,998 เม็ด เมื่อวันที่ 17 ต.ค.66 ที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ซึ่งผลการปฏิบัติในครั้งนี้สามารถตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ อาทิ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถแทรกเตอร์ ทองรูปพรรณ ฯลฯ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด จำนวน 17,090,000 บาท

สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดปฏิบัติในระยะที่ 1 มุ่งดำเนินการต่อเครือข่ายชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ซึ่งมีบทบาทในการนำเข้ายาเสพติด หลักจากนี้ไป จะมีการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และจะเปิดปฏิบัติการในระยะที่ 2 ซึ่งจะมุ่งเน้นดำเนินการกับกลุ่มนายทุนและผู้ทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะเปิดปฏิบัติในเร็ว ๆ นี้

รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศนโยบายยาเสพติด มุ่งเน้นลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดในชุมชน ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. มาตรา 5 (10) กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการเร่งด่วน จำนวน 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน บูรณาการ วางแผน อำนวยการ เพื่อสกัดกั้น ยับยั้ง และปราบปรามการลำลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศตามแนวชายแดน รวมถึงการจัดตั้ง “หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในประเทศ” โดยให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมุ่งที่จะลดระดับปัญหาความรุนแรง ยาเสพติดไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อน พร้อมจัดตั้งหน่วย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

Related posts