รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมรับและส่งประธานองคมนตรี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประกอบพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ร่วมรับและส่ง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41

 

Related posts