ลำพูน /// ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.  พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด กู่ช้าง-กู่ม้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ทีมแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต และบริการฝังเข็ม ให้ประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ภาพ/ข่าว      ปชส.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี    จ.ลำปาง

Related posts