จังหวัดสุโขทัยจัดแถลงข่าวการประกวดนางนพมาศเพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

วันที่18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมงานแถลงข่าว “การประกวดนางนพมาศ” เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้ง กิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย

โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดงานให้มีอัตลักษณ์ แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุโขทัย ผ่านงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และต้องการให้จังหวัดสุโขทัยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ครองตำแหน่งนางนพมาศ จะทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยให้นักท่องเที่ยวรับรู้กิจกรรมเด่นประเพณีสำคัญที่จะเกิดขึ้นตลอดปี
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

 

Related posts