###นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมรองนายก รองปลัด สจ. นายก อบต. อสม. ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน 11 หลัง พื้นที่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว ###

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์) ในพื้นที่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รวมจำนวน 11 หลัง ประกอบด้วย

1. บ้านของ นายโสม มูลแช่ม อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 2 ม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพห้องน้ำ/สุขภัณฑ์
2. บ้านของ นางดอกไม้ สร้อยคำบัว อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 58/2 ม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพห้องน้ำ/สุขภัณฑ์/ราวจับ
3. บ้านของ นายสวอง โฉมโสธร อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 61/1 ม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำ/สุขภัณฑ์พร้อมราวจับ

4. บ้านของ นายวน เสือเจริญ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 3 ม.4 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพประตูบ้าน/ห้องน้ำ/ราวจับ/โครงสร้างหลังคา
5. บ้านของ นางสาวพเยาว์ ลำไย อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 59/1 ม.4 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพห้องน้ำ /สุขภัณฑ์/ราวจับ/ปรับสภาพพื้น
6. บ้านของ นางพิม สิงห์เรือง อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 22/4 ม.3 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการปรับสภาพห้องนอนชั้นล่าง ห้องน้ำ/สุขภัณฑ์พร้อมราวจับ

7. บ้านของ นายผ่อง เที่ยงตรง อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 22/4 ม.3 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดย อบจ. และ สปสช. ได้ทำการสร้างห้องนอน / ราวจับทางเดินไปห้องน้ำ
8. บ้านของ นายบุญมี ฟักสัน อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 287 ม.5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
9. บ้านของ นายเฉลียว อิ่มอารัญ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 137/4 ม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ได้ทำการปรับสภาพซ่อมแซมหลังคา/ผนังบ้าน

10.นางจำเนียร แก้วคำ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 28 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้เข้าเยี่ยม พร้อมมอบแผ่นรอง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่
11.นางค้าง ด้วงชื่น อายุ 67 ปี บ้านเลขที่121/2 ม. 9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้เข้าเยี่ยม พร้อมมอบแผ่นรอง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพอส)

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังมีนายถวิล เจริญคง ส.อบจ. อ.เก้าเลี้ยว นายบุญส่ง จิ๋วแก้ว นายก อบต.หนองเต่า พร้อมด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้าน พร้อมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรอง นำมามอบให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในครั้งนี้ด้วย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบจ.นครสวรรค์ ตั้งเป้าดำเนินการให้ได้ จำนวน 202 หลัง เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจที่ดีขึ้น

 

Related posts