การแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เงินรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภททีม VIP
– ชนะเลิศ : ทีมสุพรรณชาติ
– รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมอัสสัมชัญ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม PEA ม่วนชื่น
-รองชนะเลิศอันดับ 3 : ทีมมหิดล

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภททีมชาย
– ชนะเลิศ : ทีมบังแนน
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีมเจ๊ยา 3
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีมเจ๊ยา 2
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 : ทีมอัสสัมชัญ-2

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง
– ชนะเลิศ : ทีมน้องมุก 1
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีมเสี่ยเห่า
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีมการท่าเรือ-3
– รองชนะเลิศอันดับที่ 3 : ทีมน้องมุก 2

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมนักกีฬาเปตองประกอบด้วยทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ จำนวน 287 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ทีม VIP 22 ทีม , ทีมชาย 183 ทีม และทีมหญิง 82 ทีม โดยการแข่งขันจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ สนามเปตองชั่วคราวข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts