พิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เงินรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน คุณวีรชาติ ชูฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จุดธูปเทียนถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

โดยมีผู้บริหาร จาก 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมในพิธีฯ และทีมนักกีฬาเปตองประกอบด้วยทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ จำนวน 285 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ทีม VIP 22 ทีม , ทีมชาย 181 ทีมและทีมหญิง 82 ทีม โดยการแข่งขัน จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ณ สนามเปตองชั่วคราว ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts