คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Dr.Du yingrong , President of hospital The Third People’s Hospital of Kunming พร้อมหารือความร่วมมือด้าน Palliative Care ระหว่างสองสถาบัน

โดยมี Dr.Liu Guiming, Party Secretary of the Hospital, ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ The Third People’s Hospital of Kunming เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภาพ / ข่าว : The Third People’s Hospital of Kunming /กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts