คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint Seminar on Biomedical Sciences ครั้งที่ 12 (The 12th JSOBMS)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำคณะนักวิจัยในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint Seminar on Biomedical Sciences ครั้งที่ 12 (The 12th JSOBMS)

โดยในการประชุมดังกล่าว ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดการประชุม และร่วมเป็น Speaker ในSymposium: Challenges and Opportunities of Medical Education Data Science in Healthcare หัวข้อ Data Science in Healthcare : Med CMU Perspective ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ Yin Yuan Convention Center เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ / ข่าว : Kunming Medical University /กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts