ชัยนาท // สอนการผลิตขยายเชื้อราขาว ราเขียว และราเทา แก่นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.นี้ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มอารักขาพืช นายมานพ จอมปัญญาเลิศ หน.กลุ่มอารักขาพืชและทีมงาน 3 รา (ราขาว ราขเขียว และราเทา) เปิดสอนการผลิตขยายเชื้อราขาว ราเขียว และราเทา แก่นักศึกษาฝึกงาน

เพื่อขยายเครือข่ายนำไปใช้ป้องกันกำจัดโรคแมลงในสวนส้มโอที่ จ.ชัยนาท ซึ่งก่อนหน้านี้ขยายเครือขยายไปทางเหนือจนถึง จ.กำแพงเพชร มาแล้ว

ภาพ/ข่าว             ธนภัทร       สนง.เกษตร  นว.          ธนิศา   (พัช)     รายงาน

Related posts