ทำบุใหญ่ วันคล้ายวันเกิด คุณไพลิน โตอิ้ม 14ต.ค.66

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณไพลิน โตอิ้ม 14ต.ค.66  ร.ต.ตไวิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ,คุณไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วง เจ้าของโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช พร้อมครอบครัว

ได้ด้เดินทางไปทำบุญวันเกิดถวายภัตตาหารเลี้ยงเพลพระและสามเณรที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงพร้อมร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อร่วมสร้างพระนอนรวยลาภกองที่ 19 จำนวนเงิน 100,000 บาทถวายวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดตากและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้


สาธุ🙏🙏🙏

Related posts