สภ.ช้างเผือก ได้ลำดับที่ 1 ของการตรวจประเมินการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ประจำปี 2566

👮‍♂️ ตำรวจภูธรภาค 5 รายงานผลการตรวจประเมินตามแบบตรวจติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
🏆สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก มีคะแนนเป็นลำดับที่ 1 จำนวน 98.55 คะแนน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น สถานีตำรวจภูธรระดับใหญ่ ของตำรวจภูธรภาค 5 🥇 ในการประเมินผลการปฏิบัติ ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566

#ตำรวจช้างเผือก
#สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
#รางวัลเชิดชูเกียรติ
#การยกระดับการบริการประชาชน
#ลำดับที่1
#ผลการปฏิบัติดีเด่น

Related posts